Nafarroako Herri Izendegia - Nomenclator Euskerico De Navarra

Jose Maria Jimeno Jurio

Nafarroako Herri Izendegia - Nomenclator Euskerico De Navarra

Jose Maria Jimeno Jurio