Nadzieja Pandory

Bruno Latour

Nadzieja Pandory

Bruno Latour

Bruno Latour nalezy do najwybitniejszych przedstawicieli studiow nad nauka i technologia, jest takze jednym z tworcow Teorii Aktora-Sieci. Nadzieja Pandory jest pierwsza przelozona na jezyk polski ksiazka z dorobku Latoura, ktora calkowicie wiaze sie z obszarem studiow nad nauka i technologia.