Nadcisnienie tetnicze

Miroslaw Jarosz,Wioleta Respondek

NadciAnienie tAtnicze to choroba cywilizacyjna zwiAzana m.in. z niewAaAciwym stylem A?ycia. Do jej rozwoju przyczyniajA siA: dieta bogatotAuszczowa, nadmierne spoA?ycie soli. palenie papierosA?w, nadwaga i otyAoAA. PoniewaA? nadciAnienie moA?e mieA bardzo powaA?ne konsekwencje zdrowotne, waA?na jest profilaktyka i wAaAciwe jej leczenie, w czym duA?A rolA odgrywa wAaAciwa dieta. Z tego poradnika Czytelnik dowie siA, jakie sA zasady prozdrowotnego modelu A?ywienia, co jeAA, a jakich potraw unikaA, aby obniA?yA zbyt wysokie ciAnienie lub ograniczyA ryzyko nadciAnienia. KsiAA?ka zawiera praktyczne porady i zalecenia specjalistA?w z Instytutu A´┐ŻywnoAci i A´┐Żywienia w Warszawie. MogA z niej korzystaA zarA?wno pacjenci, jak i lekarze podstawowej opieki zdrowotnej.