Naar Moskou! Naar Moskou! : memoires van een officier uit de lage landen in het leger van Napoleon

Willem Oosterbeek

Naar Moskou! Naar Moskou! : memoires van een officier uit de lage landen in het leger van Napoleon

Willem Oosterbeek