Na ebe ke nna?: Reader 3: Gr 6

N. Tsoeu

Mohale wa bahale! Ngwanana ya nang le talente, ya sebete. Sebete sa hae se entse hore a ipone a tswelella. Jwale o se a e ya mose ho mawatle. Those who discover their talent can go far in life. Bravery also helps.