Na brehu reky Zapomneni

Rabindranath Thakur

Ve versich ze zaverecnych let sveho dlouheho a plodneho zivota, z nichz je sestavena tato mala antologie, vraci se Rabindranath Thakur stale znovu k hlavnimu motivu sve tvorby � lasce: hluboke lasce k zivotu a �kazde jeho chvili�, lasce k �prachu zeme�, ke svetu a lidem. V teto lasce nachazi hlavni poselstvi sveho zivota a odkazu.