N I Sydhavet Roman

Adam Gottlob Oehlenschlager

Ce livre historique peut contenir de nombreuses coquilles et du texte manquant. Les acheteurs peuvent generalement telecharger une copie gratuite scannee du livre original (sans les coquilles) aupres de lediteur. Non reference. Non illustre. 1824 edition. Extrait: ...ret hiertelig over denne Speg, tog Afsted med os, da de var silde, og indbod.os at, spise til Middag hos ham paa hans Borg, ncrste Morgen Kl. 10..? Vi ilede til Vcrrtshuset, og traf vor Barthel der med Viinsvanden. Aftensmaden smagte fortrcrffeligt, oven paa olle disse Eventyr vg i den dle Viin drak vi den crdie Riddtt Eurt von Knaufdegens Sundhed. Tiende Kapitel. Niederen g hans Borgkapelan. Ovor forneiede det mig, ncrsie Morgen, t besiige Fieldet, med mine lysiige Staldbredre, vg trine ind i den gamle Ridderborg. Rig tignok var Beliggenheden her ikke saa ftwn fm paa Wartburg men saa havde dette Sted igien Ryhedens Ynde, og det var mig ikke blot tilladt at besiige de fornemme Trapper, for at snige mig op i et lille Kammer i everste Sttvcrrk. Her havde Ridderen selv indbuden mig til Gicrst. Man bragte os, giennem en Forstn og den smukke Riddersal, ind i v. Knaufdegens Dagligsiue. Hans Borgkapelan siod for ham, og chavde fuldendt en Skrivels i Hans Navn, Den gamle Hell trykkede Knappen af sit Svcrrd, i den ved Brevet hcrngende Verklump. Heraf saae man at Ridder Knaufdegen ikke forstod t strive men da Haandtoget paa Svcrrdet var dannet som et Kors, bekrcrftede han ved dette Indsegl, med Haand og Vaaben, at han crrlig vilde holde, hvad han havde lovet i Brevet. Han hilste os venligt, og spurgte, da han havde seet sig om: Hvorfor haveI ikke taget Barthel med?--Strcrnge Herre, soarede Seifart noget emfindtlig, han er vor Tiener, vor Op Harter.--Han var dog Hovedmanden i Comdien igaar, sagde den gamle Ridder tert og med en neppe mcrrkelig Rynke i Panden lagde han til: Ieg tcrnkte ikke vi idag toge det soa noie med Rangen.--Hvis det er...