NIEBIESKA STREFA BR

Andrew Gross

Bohaterka Niebieskiej strefy, Kate Raab, podejmuje dramatyczne poszukiwania zaginionego w niewyjaAnionych okolicznoAciach ojca, ktA?ry zostaA objAty programem ochrony AwiadkA?w. Aby go odnaleA?A, musi poznaA sekrety programu i odkryA mrocznA przeszAoAA taty. Agenci uczestniczAcy w programie ochrony AwiadkA?w uA?ywajA okreAlenia aniebieska strefaa na oznaczenie stanu najwyA?szego zagroA?enia, kiedy nowa toA?samoAA Awiadka jest zagroA?ona lub zostaAa odkryta. Gdy Awiadek opuAciA bezpiecznA kryjA?wkA, zerwaA kontakt z agentem prowadzAcym lub nie wiadomo, w jakim miejscu przebywa. Kiedy oficjalnie nie wiadomo czy A?yje. Niebieska strefa to dramatyczna opowieAA peAna ciekawych, barwnie naszkicowanych postaci.