Mythologica IV - Nahy clovek

Helena Beguivinova,Claude Levi-Strauss

Zaverecny, nejobsaznejsi dil tetralogie nejprve rozebira indianske myty (tentokrat prevazne severoamericke) metodou strukturalni analyzy jako tri predchozi dily. Ukazuje se, ze navzdory nesmirnym rozdilum v kulture a zivotnim prostredi populaci obou Amerik zapadaji vzajemne propojene prvky jejich mytu do jednoho koherentniho obrazu, v nemz maji sve misto a funkci i ty zdanlive nejabsurdnejsi detaily. V obsahlem finale autor nejen obhajuje svou metodu, nybrz podobne jako ve Smutnych tropech uvazuje o miste cloveka na zemi.