Liderzy innowacyjnosci

Jean-Philippe Deschamps

Dwie dekady rozwoju polskiego rynku kapitalowego przyniosly kilkudziesieciokrotny wzrost spolek notowanych na Gieldzie Papierow Wartosciowych w Warszawie. Wraz ze zwiekszeniem sie rozmiarow gieldy obserwowano procesy fuzji i przejec, w ktore zaangazowane byly podmioty notowane na GPW. Tematem ksiazki sa przejecia wrogie - realizowane wbrew woli kierownictw spolek przejmowanych. Autorzy przedstawiaja w niej zarowno zagadnienia teoretyczne zwiazane z ta problematyka, jak i przypadki prob wrogich przejec polskich spolek publicznych. W ksiazce przedstawiono: * funkcjonowanie i strukture rynku kontroli korporacyjnej, * motywy rozwoju poprzez przejecia spolek, * charakterystyke wrogich przejec, * techniki nabycia kontroli nad spolka publiczna, * przeslanki i narzedzia obrony przed wrogim przejeciem. Na podstawie analizy prob wrogich przejec polskich spolek publicznych Autorzy odpowiadaja na pytanie istotne zarowno dla menadzerow, jak i akcjonariuszy spolek gieldowych: * Czy stosowanie roznorodnych narzedzi obrony zwieksza prawdopodobienstwo skutecznego odparcia najezdzcy? * Ktore z technik obrony sa najskuteczniejsze? * Co wplywa na kolejnosc stosowanie technik obronnych w walce o kontrole nad spolka? * Czy intensywne dzialania obronne zwiekszaja kapitalizacje zaatakowanej spolki? * Czy statutowe zabezpieczenia przed przejeciem maja wplyw na wyniki i wycene spolek? Publikacja jest przeznaczona zarowno dla kadry zarzadzajacej spolkami gieldowymi, jak i wykladowcow i studentow nauk ekonomicznych. moze byc takze przydatna osobom interesujacym sie rynkiem kapitalowym.