El nom del porc

Albert Om Ferrer

Els millors 533 insults i disbarats de 20 anys de democracia. Premi Pere Quart 1997.